top of page
מחזיקים ידיים בשקיעה

חזון ענבלים

ענבלים מלווה צעירים ובוגרים נפגעי נפש בדרכם למימוש הפוטנציאל האישי תוך השתלבותם בקהילה.

אנו מאמינים ביכולת של המשתקמים לבנות זהות אישית מחודשת, לצד הקושי שאיתו הם מתמודדים, תוך הדגשת המאפיינים הבריאים והתפקודיים שקיימים בתוכם. תקווה זו מעצימה את אמונתו של המשתקם בעצמו וביכולותיו.

אנו מסייעים למשתקמים לבנות חיים משמעותיים תוך חשיפתם למגוון אפשרויות בחירה, בכל תחומי חייהם, ונותנים רשת תמיכה רב צוותית, בדרך להשגת המטרות הנבחרות.

תחום המומחיות שלנו הוא עבודה שיקומית עם צעירים וזאת מתוך נקודת הסתכלות רבת שנים הנסמכת על ידע מקצועי והתפתחותי. צוות ענבלים מציע גישה מקצועית ייחודית לשיקום המאפשר גדילה והתפתחות נורמטיבית התואמת לשלב ההתפתחותי הרגשי של הצעיר.

ענבלים עובדת בגישה מערכתית רב מקצועית עם צוות צעיר, באווירה משפחתית ואינטימית, המאפשרת שיח אמיתי "בגובה העיניים".

אנו רואים עצמנו כארגון לומד, הדוגל בחדשנות, יצירתיות והתפתחות מקצועית במקביל לעבודתנו עם המשתקמים.

Thanks! Message sent.

הנחות היסוד של העבודה השיקומית בענבלים:

  • הבסיס לעבודה הוא יצירת קשר אישי המבוסס על אמון, ביטחון וכבוד הדדי.

  • אנו מאמינים כי האדם אינו ה"מחלה", המחלה היא רק חלק ממנו.

  • נחפש את המקום בו נמצא הדייר ומשם נתחיל את העבודה עימו.

  • נלך לפי הקצב הפנימי של הדייר.

  • נכבד את הדייר ואת המטרות שהוא מציב עבור עצמו ונעזור לו לפעול להגשמתן. 

  • כצוות מקצועי הננו יודעים הרבה, אך פעמים רבות הדייר יודע יותר מאיתנו.

  • אין חיים ללא משמעות, אך לעתים זו קבורה עמוק עמוק בפנים.

  • אנו מאמינים שתמיד יש מקום לשינוי ולשיפור.

bottom of page