top of page
תמונה של שביל בשקיעה

קהילה לנפגעות טראומה מינית

ענבלים מספקת שירותי שיקום ייעודיים לנפגעות טראומה מינית בחיפה ובנתניה. השירות ניתן לנשים המופנות דרך סל שיקום, מכל רחבי הארץ. שיקום הנפגעות מתקיים על פני רצף טיפולי/שיקומי הדרגתי אשר מאפשר לנשים לעבור תהליך שיקום המותאם לקצב ולמורכבות של הפגיעה.

ענבלים מעניקה לנפגעות אפשרות לבחור להשתלב באחת מיחידות השיקום ככל שהבחירה תואמת את המציאות התפקודית: קהילה לנפגעות טראומה מינית, יחידות דיור עצמאיות בליווי אינטנסיבי.

קהילה לנפגעות טראומה מינית (עד 15 דיירות)- נשים המופנות לקהילה, מתגוררות בדירת יחיד או בדירת שתי שותפות. הצוות מסייע במציאה ושכירת הדירה, הגם שאחריות לאחזקתה ומימון עלות השכירות בידי השוכרת הנעזרת בסיוע משרד השיכון. כל דירות הקהילה ממוקמות סמוך לדירת הצוות. בניית המערך באופן המאפשר נגישות מידית לצוות מאפשרת מגורים בקהילה תוך מתן תמיכה אופטימלית, מותאמת אישית, לכל דיירת. מטרת הצוות המלווה את הדיירות הינו לסייע להן למצוא את דרכם האישית לצמיחה ולהתפתחות, באמצעות תוכנית שיקום אישית ייחודית. התכנית נבנית בשיתוף פעולה מלא של הדיירת, תוך הקשבה לרצונותיה, משאלותיה ויכולותיה הייחודיות. הצוות עובד איתן על יצירת מוגנות אישית ופיתוח מיומנויות של קבלת החלטות נכונה לצד הבנה של דפוסי התנהגות פוגעניים. הצוות עובד עם הדיירות על פיתוח מיומנויות של שמירה על הביטחון האישי תוך בניית תכנית שיקומית הכוללת את כל מרכיבי ה-I.A.D.L, בשיקום ושילוב תעסוקתי ו/או הכשרה לימודית בצד לימוד התנהגויות בטוחות.

בקהילה צוות מדריכות אשר מגיעות לדירות שלוש פעמים ביום, במהלך כל ימות השבוע, ובסוף השבוע פעם אחת, זאת כדי לתת מענה אינטנסיבי לדיירות. בנוסף, דיירות הקהילה מלוות על ידי מתאמות טיפול (עובדות סוציאליות) הפוגשות אותן פעמיים בשבוע לפגישה פרטנית. כל הצוות אשר מלווה את הדיירות בקהילה עובר הכשרה והדרכה ייעודית לעבודה עם נפגעות טראומה מינית.

יחידות הדיור העצמאיות (עד 5 דיירות) אלו יחידות דיור המפוזרות ברחבי חיפה ונתניה. הדיירות מתגוררות בגפן מאחר והן אינן מעוניינות או שאינן זקוקות להשתייך לקהילה אולם זקוקות עדיין לליווי צמוד. המשתקמות עצמאיות יותר מהבנות בקהילה אך זקוקות עדיין לעזרה, תמיכה וליווי אשר יאפשר להן בניית אמון עם הסביבה ולימוד מיומנויות של ניהול משק בית עצמאי. 

bottom of page