לאתר עצים_edited

קישורים וטפסים שימושיים 

עמותת משפחות

בריאות הנפש

טופס פניה לוועדת שיקום אזורית,

משרד הבריאות

טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לקביעת אחוזי נכות נפשית

אתר ממן-

קהילת בריאות הנפש

אתר מילם-
מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים

משרד הבריאות-

תהליך קבלת סל שיקום

חוברת מידע אקדמאי 

״שיקום נשים נפגעות פוסט טראומה בסיכון מוגבר על רקע פגיעה מינית״

הנהלת ענבלים:   04-6533522 / 052-6289290

inbalimisradgila@gmail.com

הוסטל צעירים ענבלים חיפה : 04-8640453054-5825593

דיור מוגן ענבלים חיפה : 04-8667998​ / 052-8481100​
דיור מוגן ענבלים חדרה: 04-6210151 / 054-8339699
קהילה תומכת לצעירים ענבלים חדרה : 04-6220070 / 052-7462727

קהילה לנפגעות טראומה מינית: 054-8708868

קהילה לנפגעות טראומה מינית חיפה: 04-8577684 / 052-7462828

קהילה לנפגעות טראומה מינית נתניה: 09-8865988 / 054-5339475

כל הזכויות שמורות לענבלים - דיור לנפגעי נפש צעירים בישראל | עיצוב ובניית אתר: Eilat.creative design