לאתר עצים_edited

קישורים וטפסים שימושיים 

עמותת משפחות בריאות הנפש

עמותת משפחות

בריאות הנפש

טופס פניה לוועדת שיקום אזורית,

משרד הבריאות

טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לקביעת אחוזי נכות נפשית

טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לקביעת אחוזי נכות נפשית

טופס פניה לוועדת שיקום אזורית, משרד הבריאות
אתר ממן- קהילת בריאות הנפש

אתר ממן-

קהילת בריאות הנפש

אתר מילם- מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים

אתר מילם-
מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים

משרד הבריאות- תהליך קבלת סל שיקום

משרד הבריאות-

תהליך קבלת סל שיקום

משרד הבריאות- תהליך קבלת סל שיקום

חוברת מידע אקדמאי 

״שיקום נשים נפגעות פוסט טראומה בסיכון מוגבר על רקע פגיעה מינית״