top of page
לאתר עצים_edited

קישורים וטפסים שימושיים 

עמותת משפחות בריאות הנפש

עמותת משפחות

בריאות הנפש

טופס פניה לוועדת שיקום אזורית,

משרד הבריאות

טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לקביעת אחוזי נכות נפשית

טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לקביעת אחוזי נכות נפשית

טופס פניה לוועדת שיקום אזורית, משרד הבריאות
אתר ממן- קהילת בריאות הנפש

אתר ממן-

קהילת בריאות הנפש

אתר מילם- מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים

אתר מילם-
מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים

משרד הבריאות- תהליך קבלת סל שיקום

משרד הבריאות-

תהליך קבלת סל שיקום

משרד הבריאות- תהליך קבלת סל שיקום

חוברת מידע אקדמאי 

״שיקום נשים נפגעות פוסט טראומה בסיכון מוגבר על רקע פגיעה מינית״

bottom of page